profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Determinizm demograficznypoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna a problemy ludnościowe

1. Polityka ludnościowa w świecie 2. Polska a polityka ludnościowa. Vide- świadczenia społeczne, opieka zdrowotna, rynek pracy etc. Determinizm demograficzny- pozwala na prawidłowe wykonywanie polityki społecznej. 2 grupy działań polityki...poleca85%
Socjologia

Podstawy życia społecznego

* Definicja życia społecznego Kosińskiego sprecyzowana przez Barbarę Szacką: „Życie społeczne, to wszelkie postacie bytowania zbiorowego, właściwe nie tylko gatunkowi ludzkiemu, bo znacznie wykraczające poza jego granice”. Socjologia natomiast...poleca82%
Socjologia

Socjologia edukacji – przedmiot, problemy, funkcje.

. Wychowanie a społeczeństwo 3. Wychowanie a problemy ludnościowe 4. Struktura społeczna szkoły 5. Ekologia wychowania 6. Stratyfikacja (różnicowanie) społeczna , a szkoła 7. Wychowanie, a procesypoleca86%
Pedagogika

Polityka społeczna - zagadnienia

materialnych i niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem rodziny jako podstawowa komórki polityki społecznej. CZYM ZAJMUJE SIĘ POLITYKA SPOŁECZNA Z polityką społ. spotykamy się na co dzień