profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Demonstracje studenckiepoleca85%
Historia

Marzec 1968

Kalendarium: 25 listopada 1967 W Teatrze Narodowym odbyła się premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza. Reżyserował sztukę Kazimierz Dejmek, a w roli Gustawa wystąpił Gustaw Holoubek. 3 stycznia 1968 Wydano decyzję o zawieszeniu od 1 lutego...poleca85%
Historia

Marzec 1968 roku.

Marzec 1968 roku to jeden z najważniejszych momentów w polskiej historii po II wojnie światowej. Był on bardzo ważnym doświadczeniem życiowym dla dużej części młodej polskiej inteligencji. Wiele osóbpoleca83%
Historia

Marzec 1968

, zaś ze strony młodych członków partii na dojście do władzy. 30 I 1968 zakazano przedstawień „Dziadów” w reż. Dejmka w Teatrze Narodowym. Tego samego dnia pokojowa demonstracja studentów UW przeszłapoleca85%
Historia

Marzec 1968

Marzec 1968 Wydarzenia marca 1968 roku były jednym z pierwszych, a jednocześnie jednym z najważniejszych protestów środowiska intelektualistów po wojnie. Jedni próbują ich znaczenie wręczpoleca85%
Historia

Wydarzenia marcowe 1968 roku

państwowej w ZSRR przez Chruszczowa, teraz w relacjach z Breżniewem Gomułka ma czystą kartę. W styczniu 1968 roku władze PRL ogłosiły, iż z afiszu Teatru Narodowego, znika przedstawienie „Dziady” wpoleca83%
Historia

Polskie miesiące symbole

POLSKIE MIESIĄCE SYMBOLE.PRZYCZYNY, PRZEBIEG I SKUTKI.Październik 1956 Marzec 1968 Grudzień 1970 Sierpień 1980.WSZYSTKO W TABELI W ZAŁĄCZNIKU.