profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Demoliberalizmpoleca85%
Politologia

John Stuart Mill

John Stuart Mill Biografia – syn swojego ojca Kluczem do poprawnej analizy twórczości filozoficznej Johna Stuarta Milla i zrozumienia ewolucji procesu myślowego, która zaszła w poglądach angielskiego filozofa, jest wychowanie i lata...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie i doktryny

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne. - całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa. DOKTRYNA- konkretyzacja ideologii, system twierdzeń...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Doktryny , ideologie

DOKTRYNY I IDEOLOGIE: · Konserwatyzm (2str.) · Nacjonalizm (3str.) · Rasizm (3str.) · Antysemityzm (4str.) · Myśl chrześcijańsko-demokratyczna (5str.) · Liberalizm (6str.) · Ideologie socjalistyczne: (8str.) o Socjalizm utopijny o...poleca83%
Historia

Ruchy polityczne

Próby klasyfikacji W XIX w. w myśli europejskiej ukształtowały się głównie nurty polityczne, ideologie, które w zmodyfikowanej formie funkcjonują także w rzeczywistości społeczno – politycznej świata końca XX w. Były to: konserwatyzm, liberalizm...poleca88%
Administracja

John Stuart Mill

John Stuart Mill Żył w latach 1806 – 1973. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Pobierał nauki pod bacznym okiem ojca – Jamesa Milla – filozofa -racjonalisty, jednego z najwybitniejszychpoleca82%
Język polski

Filozofia pozytywizmu.

, wykluczająca inne niż naukowe tłumaczenie zjawisk. 2. JOHN STUART MILL (1806-1873)- z pochodzenia był anglikiem, w swojej filozofii nawiązał do tradycji empizryzmu, odnowił etykę utylitarną, w myślipoleca85%
Język polski

Teorie filozoficzne uczonych zachodnioeuropejskich.

John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się stale i stopniowo. Henrykpoleca85%
Ekonomia

Klasycy - Thomas Robert Malthus, David Ricardo i John Stuart Mill

Ricardo i John Stuart Mill są przedstawicielami angielskiej szkoły klasycznej. D. Ricardo rozwinął system ekonomiczny stworzony przez Adama Snitha. T.R. Malthus i J. St. Mill byli jego wybitnymipoleca97%
Filozofia

John Stuart Mill koncpecja państwa i władzy.

praktyce, nie istaniało bowiem państwo, które całkowicie realizowałoby model państwa „stróża nocnego”. John Stuart Mill zdawał sobie wyraźnie z tego sprawę , choć na początku wydaje się być absolutnym