profil

Wybierz przedmiot
Teksty 11
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789poleca84%
Historia

Wielka Rewolucją Francuska, Czasy Napoleońskie oraz polska sprawa u boku napoleona

PRZYCZYNY WYBUCHU REWOLUCJI WE FRANCJI: -brak reform w imię absolutyzmu oświeconego -przestarzałe struktury feudalne (duchowieństwo i szlachta ? rób ta co chce ta Chłopi i mieszczanie...poleca84%
Historia

Rewolucja francuska - przebieg (linia czasu)

Przebieg Rewolucji francuskiej w postaci "linii czasu" w załącznikupoleca84%
Historia

Rewolucja Francuska 1788-1794.

Rewolucja Francuska wybuchła ponieważ , w II połowie XVIII w. Francja rządzona przez następców Ludwika XIV przeżyła poważny kryzys gospodarczy . Sytuacja trzeciej klasy ( były trzy które rządziły państwem : 1.Arystokraci – król i bogaci ,...poleca82%
Historia

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

Prawa człowieka, to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa te są prawami o charakterze moralnym,...poleca82%
Historia

Przyczyny i wybuch rewolucji Francuskiej

1. Sytuacja gospodarcza Francji w końcu XVIII w. : - przed 1774 w miarę ustabilizowana, szybka urbanizacja miast, rozwój techniczny - nierównomierny rozwój, a co za tym idzie poziom życia Francuzów - po 1774r. Spadek produkcji, deflacja cen -...poleca84%
Historia

XVIII wiek- daty

1688-unia holandii z wielka brytanią 1700- utrata tronu hiszpańskieg przez habsburgów dla burbonó 1701- pow. królestwa prus kor. Fryderyka III na Fryd I 1713-1740- panowan Fryderyka Wilhelma I 1740-1786-pan. Fryderyka II twórca potęgi Prus...poleca83%
Historia

Europa i świat XVI w

1610-bitwa pod Kłuszynem 1683-odsiecz wiedeńska 1605-Jan Karol Chodkiewicz rozgromił pod Kricholem 1655-1657-atak szwedzki zwany ?potopem? 1648-powstanie Chmielnickiego 1787-konstytucja USA (Ameryka Płn.) 1789-tłum Paryża zaatakował i zdobył...poleca83%
Historia

„Rewolucja zjada własne dzieci” to powiedzenie o czasach rewolucji francuskiej. Uzasadnij tę tezę na podstawie losów twórców rewolucji.

Mówiąc o historii mamy na myśli minione dzieje, wypracowane przez społeczeństwo w okresie pewnych wydarzeń: wojen, pokojów, umów społecznych, ewolucjach, a także i rewolucjach. Bogate tło konfliktów politycznych w drugiej połowie XVIII w....poleca83%
Historia

Rewolucje nowożytne (francuska i angielska)- aspekty polityczne, społeczne i moralne.

Temat: Rewolucje nowożytne (francuska i angielska)- aspekty polityczne, społeczne i moralne. Rewolucje w czasach nowożytnych, szczególnie w porównaniu ze średniowieczem, były dość częstym zjawiskiem. Jedną z głównych przyczyn stanowiła zmiana...poleca80%
Historia

Przebieg rewolucji francuskiej

1. W XVIII w. między mieszczaństwem francuskim narastało niezadowolenie z powodów rządów absolutnych. 2. Przedstawiciele trzeciego stanu zażądali od króla wspólnego liczenia głosów od każdego z reprezentantów. 3. Król nie wyraża zgody a...poleca82%
Historia

Ponadczasowe osiągnięcia Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Mianem Wielkiej Rewolucji Francuskiej historycy nazywają okres w dziejach Francji zapoczątkowany symboliczną datą 14 lipca 1789 roku, kiedy to lud Paryża zdobył symbol władzy absolutnej króla - twierdzę Bastylię i zakończony 10 listopada 1799 roku...