profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja spółkipoleca85%
Prawo

Prawo organizacji gospodarczych - pytania

PRAWO 1.Gdzie są zapisane zasady wolności działalności gospodarczej (swobody działalności gospodarczej) odp: art. 20 Konstytucji 2. Jak się nazywają akty prawne dotyczące działalności gospodarczej. odp: - KONSTYTUCJA – ustawa...poleca83%
Prawo

Rodzaje spółek prawa handlowego

Na rynku funkcjonuje wiele różnych przedsiębiorstw, które różnią się od siebie formą prawną, przedmiotem działania lub wielkością. Biorąc pod uwagę formę prawną przedsiębiorstwa możemy wyróżnić przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki, spółdzielnie...poleca80%
Ekonomia

Charakterystyka modeli gospodarek oraz struktur gospodarczych

gospodarczej, 3. Prawo do kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych , - posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych - swobodnego kształtowaniapoleca84%
Turystyka i rekreacja

Prawo w turystyce

, jak również ochronę interesów politycznych i gospodarczych państwa. Podstawowymi źródłami prawa karnego są pochodzące z 1997 r. kodeks karny i kodeks karny wykonawczy. VIII. PRAWO PROCESOWEpoleca90%
Marketing

Prawo konsumenckie.

edukacji. 5. Prawo do reprezentowania swoich interesów. Zielone światło dla organizacji pozarządowych na rzecz ochrony konsumentów. Organizacja ta może zaoferować bezpłatne porady prawne. Jeżelipoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

, które wyrażają zgodę na związanie się z konkretną normą. Prawo międzypaństwowe – zespół norm regulujących stosunki między państwami, nie wliczając organizacji międzynarodowych i innym podmiotów prawapoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - opracowane pytania na egzamin

międzynarodowych stosunków gospodarczych , społecznych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych oraz praw człowieka. Jest ona organem koordynującym działalność wszystkich organizacji wyspecjalizowanych tworzących