profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja prometeizmupoleca85%
Język polski

Cierpienie nieodłącznym towarzyszem człowieka

Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka – swoistym synonimem człowieczeństwa - któż z nas bowiem nie zna jego smaku? Cierpimy, gdyż jesteśmy ludźmi, obdarzonymi uczuciami, które można zranić, i ciałem równie podatnym na ból. To właśnie...poleca82%
Język polski

Pojęcia związane z mitologią

Teogonia - cześć mitologi mówiąca o narodzinach pochodzeniu świata. Genezis-rodzenie,rodowód,powstawanie.Kosmogonia-zespół wydarzeń o genezie i początkowym stanie,istnienia świata świata właściwy wielu religiom. Kosmologia-zespół twierdzwń i...poleca85%
Język polski

Dzieła sztuki. Prekursorzy, poprzednicy

Roch Kowyl Dzieł sztuki nigdy nie przyjmujemy jako zrozumiałych samo przez się - Widzimy je zawsze na tle pierwowzorów i poprzedników. Przywołując wybrane 2-3 utwory literackie uzasadnij tezę sformułowaną przez Josifa Brodskiego lub podejmij...poleca70%
Język polski

Prometeizm - definicja

Prometeizm -> pogląd filozoficzno-etyczny nawiązujący do mitu postaci -> Prometeusza: głosił moralny ideał postępowania, którego celem powinno być dobro grupy społecznej, narodu czy też ludzkości, gotowość do walki o prawa ogółu, wolność itp.,...poleca85%
Język polski

Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka.

cierpienie zostaje dobrowolnie przyjęte np. dla dobra innego człowieka , jako ofiara religijna zapewniająca zbawienie, męczeństwo w imię w jakiejś wzniosłej idei. Cierpienie , jednostek, ale i grup, narodówpoleca85%
Religia

Czy cierpienie zbliża ludzi do Boga?

pytanie:, „Dlaczego to właśnie ja? Dlaczego to mnie spotkało? Co takiego zrobiłem, że cierpię?” Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka . Cierpimy już od najmłodszych lat. Napoleca89%
Język polski

„Cierpienie jest nauczycielem” (Ajschylos) Rozważ różne aspekty cierpienie ukazane w literaturze.

psychicznym i jest nieodłącznym towarzyszem człowieka . Bo któż z nas nie zna smaku cierpienia. Cierpimy, gdyż jesteśmy ludźmi, obdarzonymi uczuciami, które można zranić i ciałem równie podatnym na ból. Topoleca85%
Język polski

"Cierpienie i zło, które jednych odrzucało od Boga, innych przynaglało do wpadnięcia w jego ramiona" - ludzkie postawy wobec cierpienia.

Nieodłącznym towarzyszem w życiu człowieka , obok radości i szczęścia, jest cierpienie . Czy tego chcemy, czy nie ono istniało i nadal jest na świecie. Już pierwsi ludzie poznali gorzki smak bólu. Czympoleca93%
Język polski

Cierpienie jako nieodłączny towarzysz naszego życia

Cierpienie jest nieodłącznym towarzyszem człowieka – swoistym synonimem człowieczeństwa - któż z nas bowiem nie zna jego smaku? Cierpimy, gdyż jesteśmy ludźmi, obdarzonymi uczuciami, które można