profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja podatkupoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego wszyscy są zobowiązani płacić podatki? Jak funkcjonowałoby państwo gdybyśmy zaprzestali płacić podatki?

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, które istnieje w każdym kraju. W każdym są one inne i różnej wielkości, jednak mają na celu to samo zadanie. Dzięki podatkom, które wpływają do Skarbu Państwa, kraj może funkcjonować i...poleca82%
Administracja

Urząd Skarbowy.

Pracapoleca85%
Administracja

Polski system podatkowy

POJĘCIE PODATKU Podatek jest nieodpłatnym, przymusowym bezzwrotnym i pieniężnym świadczeniem o charakterze ogólnym, które jest nakładane jednostronnie przez związek publicznoprawny. Związkiem tym jest przede wszystkim państwo. Nieodpłatność...poleca86%
Prawo

Prawo finansowe

1. Definicja podatku Według ordynacji podatkowej podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatek jest...poleca86%
Historia

Rzeczpospolita Polska naszym państwem.

- sejm i senat. Ich zadaniem jest przygotowywanie i uchwalanie praw nazywanych ustawami. Jest to bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ państwo źle funkcjonowałoby , gdyby prawo było wadliwe.poleca85%
Język polski

Mowa Oskarżycielska - Kreon, Władca Teb

wiara, to jak funkcjonowałoby państwo ? Kreonowi zarzuca się w akcie oskarżenia wydanie wyroku na Antygonę. Mój klient miał niezaprzeczalne prawo, żeby wystąpić w obronie państwowych zasad, które