profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja metaforypoleca87%
Psychologia

Psychologiczne podstawy myślenia metaforycznego.

Wyobraźnia twórcza ma charakter wizualno- przestrzenny i metaforyczny. Na ten temat powstało wiele publikacji i stanowisk. Termin "metafora" pochodzi od greckiego słowa metaphori tzn. przeniesienie. Wprowadzony został przez Arystotelesa w...