profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Definicja konformizmupoleca84%
Socjologia

Konformizm

I. Potoczne rozumienie konformizmu: Konformizm nie jest uważany za poprawną postawę społeczną. W rozumieniu potocznym konformista to osoba bez własnego zdania, która dla pewnych korzyści podporządkowuje się okolicznościom i władzy, nie potrafi...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Konformizm, nonkormizm, przykłady takiego zachowania

Konformizm – w psychologii społecznej oraz jako mechanizm obronny to zmiana zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Bezkrytyczne, nadmierne podporządkowanie siępoleca83%
Socjologia

Konformizm

Konformizm (z łaciny conformo – nadaję kształt), jest to zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym wpoleca85%
Psychologia

Konformizm: wpływanie na zachowanie

Psychologia społeczna. Temat: Konformizm : wpływanie na zachowanie. Literatura: 1. E.Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł.”. I. Konformizm : kiedy i dlaczego? Konformizm – zmiana wpoleca88%
Socjologia

Konformizm a istota ludzka.

Konformizm (z łaciny conformo – nadaję kształt), zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej grupiepoleca85%
Pedagogika

Uczenie się- UG 1 rok

Praca w załączniku