profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Definicja dobrapoleca84%
Język polski

Pojęcia dobra, zła, szczęścia, miłości jako podstawowe pojęcia w etyce.

DOBRO (gr. agathón, łac. bonum) - określenie wartości użytecznej rzeczy; kwalifikacja czynu moralnego; przedmiot właściwy woli; powszechna właściwość bytów, wchodząca do kanonu. W filozofii odróżnia się d. w sensie metafizycznym (sposób bytowania...poleca90%
Filozofia

Rozważania o naturze dobra na podstawie „Dialogów filozoficznych” świętego Augustyna.

Święty Augustyn pisze, że najwyższym dobrem jest Bóg, który jest dobrem niezmiennym, prawdziwym i wiecznym, bo nieśmiertelnym. Wszystkie inne dobra są od Niego, ale nie z Niego. On jest niezmienny, ale wszystko, co stworzył jest zmienne, ponieważ...poleca84%
Etyka

Filozofia etyki.Dobra-Wittgenstein

PRACA O WARTOŚCIACH JAKO POZAŚWIATOWYCHpoleca83%
Język polski

W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę

„ W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę” Albert Camus Temat jest na tyle rozległy, że w moich skromnych rozważaniach skupię się na jednej tylko, ale moim zdaniem najważniejszej, kwestii. Według mnie coś, co zasługuje...poleca80%
Język polski

Motywy: Cierpienia, Rodziny, Winy i kary, Zdrady, Szczęścia, Śmierci, Przemiany, Zdrady w literaturze.

Izabela - Wokulski szuka szczęścia w miłości do Izabeli Raskolnikow i Sonia – Raskolnikow odnajduje spokój ducha, przeżywa nawrócenie dzięki Sonii, która dzięki wierze w miłość i nadziei przywraca mupoleca92%
Religia

Święty Augustyn jako teolog, duszpasterz, człowiek

Chrystusowej, której zawdzięczał podobnie jak Augustyn nawrócenie; drugi jako apostoł miłości Boga, którą to cnotę Augustyn szczególniej zalecał w swych dziełach i która – jak wspominamy później – jest