profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dążenia Układu Warszawskiegopoleca83%
Politologia

Układ Warszawski

Układ został utworzony 14-V-1955 w Warszawie na podstawie Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej i był zawarty przez: Albanię, Bułgarię, CSRS, NRD, Polskę, Rumunię, Węgry i ZSRR. Wszedł w życie 4-VI-1955 i miał obowiązywać przez 20 lat,...poleca85%
Historia

Układ Warszawski

Warszawski Układ trwał od 1955 roku do 1991roku, nazwa oficjalna Układu warszawskiego brzmi Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. To organizacja o charakterze sojuszu politycznego ipoleca84%
Historia

Nato i Układ Warszawski: dwa bloki wojskowe i ideologiczne

w NATO. Układ Warszawski – to organizacja współpracy politycznej i wojskowej państw socjalistycznych w tym zakresie w pierwszych latach powojennych opierała się na dwustronnych układach przyjaźni ipoleca85%
Historia

Układ Warszawski

Układ Warszawski Sprzeczność ideowa i interesów pomiędzy mocarstwami zwycięskimi, doprowadziła do wzrostu napięcia, głównie pomiędzy ZSRR i Stanami Zjednoczonymi, gdyż po wojnie te dwa zwycięskiepoleca85%
Historia

Ogólne wiadomości II wojny światowej

17 września - atak ZSRR na polskę 1941 - atak niemiec na ZSRR 1944 - powstanie warszawskie 1949 - utworzenie NATO organizacja polityczno wojskowa utworzona w celu obrony przed ZSRR 1955 - Układpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Do jakich instytucji europejskich wstąpiła Polska.

W roku 1991 rozwiązane zostały służące radzieckim interesom Układ Warszawski i Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Jedynym blokiem militarnym w Europie pozostał Sojusz Atlantycki, a