profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

David Hume filozofiapoleca85%
Język polski

Oświecenie

1. Poglądy filozoficzne Kartezjusz Wolter - tylko to jest prawdziwe, co można pojąć rozumem, naturalizm - nie ma rzeczy nadprzyrodzonych, świat - doskonała machina, zegar. John Locke - „tabula rasa“, empiryzm ale specyficzny - wiedzy nie...