profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dariusz Rosatipoleca85%
Historia

Historia polityczna PRL 1945-89 w zarysie

. Pomiędzy 6 II, a 5 IV kwietnia doszło do Obrad Okrągłego Stołu , które dyskutowały w trzech płaszczyznach: politycznej, gospodarczej oraz społecznej. Po obradach późniejszy prezydent Lech Wałęsa stwierdził