profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Daleki Wschód po II wojnie światowej



poleca85%
Historia

Daleki Wschód po zakończeniu II wojny światowej.

Powojenne odprężenie i widma nowych konfliktów Zakończenie II wojny światowej przyniosło prócz olbrzymich tragedii całych narodów, zupełnie nową sytuację geopolityczną. Przedwojenne potęgi ? przede wszystkim Anglia i Francja ? musiały ustąpić...



poleca85%
Historia

Daleki Wschód po II wojnie światowej

Warunki kapitulacji Japonii nie były tak ciężkie, jak w wypadku Niemiec hitlerowskich. Wyspy Japońskie okupowane były przez armię amerykańską. Okupacja miała zapobiec odrodzeniu się potęgi militarnej Japonii i ułatwić...



poleca85%
Język polski

Aktualne problemy gospodarki światowej

wpływów czy wykształcenia się dwóch tylko potęg. W zakres ładu międzynarodowego wchodzi głównie system bezpieczeństwa międzynarodowego, po II wojnie światowej wyznaczany był on przez równowagę sił



poleca85%
Język polski

Postawy młodych wobec wojny. Omów temat na wybranych przykładach literatury XX wieku

okoliczności łagodzących. O fabryce profesora Spannera głośno było po zakończeniu II wojny światowej . Alianci nie chcieli początkowo wierzyć w jej istnienie. Uważano, iż sprawa jest zbyt makabryczna, by mogła