profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki kształtujące naródpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

Wiedza o społeczeństwie Matura ustna 2004 r. 1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje,...poleca86%
Język polski

Kobieta zbuntowana. Przedstaw jej wizerunek w wybranych dziełach literackich i oceń przyczyny i skutki buntu.

-7278-021-8. (Fragmenty wybrane) 3.Sofokles: Antygona. Wydawnictwo GREG. Kraków 2003. ISBN 83-7327-210-0. 4.J. R . R . Tolkien: Władca Pierścieni. Drużyna Pierścienia. / The Lord of the Rings. Thepoleca83%
Geografia

Matura ustna z Geografii - pytania i odpowiedzi, powtórzenie wiadomości

uprawie soi, kukurydzy. Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: w latach 80 zostały zniesione preferencje dla rolnictwa uspołecznionego, lepsze warunki dla rolników indywidualnych. Od 1989 r . Za