profil

Wiedza o społeczeństwie (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki kształtujące naródpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

Wiedza o społeczeństwie Matura ustna 2004 r. 1. Wymień i scharakteryzuj znane Ci rodzaje grupy społecznych. Grupą społeczną jest pewna liczba osób (przynajmniej trzy) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje,...