profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czynniki kształtujące liczbę ludnościpoleca92%
Geografia

Demografia świata

Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi. Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym. Czynniki kształtujące liczbę ludności : - przyrost naturalny -...poleca85%
Geografia

Omów czynniki kształtujące liczbę ludności oraz gęstość zaludnienia świata i Polski.

Polska Liczba ludności w 1997 roku wynosiła 38,8 mln - co daje 8 miejsce w Europie, 12 mln. żyje poza granicami Polski (polonia). Gęstość zaludnienia 123 osoby/km2 - średnio. Na liczbę ludności w Polsce duży wpływ wywarła II wojna światowa 6mln....poleca85%
Geografia

Demografia świata - zróżnicowanie ludności świata

Szacuje się, że obecnie na kuli ziemskiej żyje ponad 6 mld ludzi. Jest ona zróżnicowana pod względem rasowym, wyznaniowym, językowym, narodowościowym jak i kulturowym. Czynniki kształtujące liczbę ludności: - przyrost naturalny - migracje...poleca85%
Geografia

Demografia

państwowe. Dopiero w drugiej połowie XVIII w. , po opracowaniu technik spisywania ludności świata , można było myśleć o dokładniejszym ustaleniu jej liczby. Obecnie przy ustalaniu liczby ludności stosujepoleca84%
Geografia

Demografia

kontynentów w ogólnej liczbie ludności 1800-1999 • Azja • Europa • Afryka • Ameryka Południowa • Ameryka Północna i Środkowa • Oceania Najludniejsze państwa świata 1980-1998 • Chinypoleca85%
Geografia

Demografia Azji Południowej

zaludnionych regionów świata . Główną i dominująca role w sytuacji demograficznej tej części kontynentu Azjatyckiego odgrywają Indię. Liczba ludności Republiki Indii wynosi w przybliżeniu 1,236poleca85%
Geografia

Demografia

- czarna, Metysi - biało - żółci, Zambosi - czarno - żółta). Narody bez kraju: Kurdowie, Żydzi, Cyganie, Baskowie. Zróżnicowanie językowe. Języki świata dzielą się na: Żywe ludnośćpoleca85%
Geografia

Demografia

, Baskowie. Zróżnicowanie językowe. Języki świata dzielą się na: Żywe ludność posługuje się nimi w mowie codziennej Martwe, które nie są używane w mowie codziennej (Staro cerkiewno słowiański). Języki o