profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Czynniki ekonomicznepoleca76%
Geografia

Czynniki wpływające na rozwój współczesnej turystyki

Turystyka kojarzy się nierozerwalnie z podróżami, sportem, rekreacją, poznawaniem czegoś nowego. To, co dla jednych jest formą wypoczynku dla innych stanowi źródło pracy. Te wzajemne relacje zapoczątkowały powstanie odrębnego działu gospodarki...poleca84%
Geografia

Przemysł i czynniki lokalizacji przemysłu (notatka)

1. Przemysł - jest to dział gospodarki narodowej, który przetwarza zasoby przyrody na dobra zaspokajające potrzeby ludzi. Przemysł dzielimy na 2 działy: a) przemysł wydobywczy zajmujący się wydobyciem i wstępnym przetwarzaniem zasobów...poleca88%
Historia

Krucjaty

Wyprawy krzyżowe, krucjaty, wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześcijaństwa przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami. W węższym znaczeniu wyprawy...poleca82%
Geografia

Przedstaw korzyści płynące z uprawiania turystyki.

poznania. Zaczęto wytyczać nowe kierunki w turystyce. Na rozwój współczesnej turystyki zdecydowany wpływ mają różne czynniki : 1. Czynniki ekonomiczne – rozwój światowej gospodarki, występowanie wyraźnegopoleca85%
Turystyka i rekreacja

Podstawy turystyki

ogranicza niekorzystne czynniki wpływające na zdrowie. Zdrowotna funkcja turystyki może się przyczynić do redukcji niekorzystnych zjawisk występujących wskutek rozwoju środków masowego przekazu. Rozwójpoleca85%
Turystyka i rekreacja

Wykłady - ekonimika turystyki i rekreacji

konsumpcji ? na całym świecie kupuje się te same przedmioty i usługi np. ten sam standard hotelu na całym świecie. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POZIOM I STRUKTURE KONSUMPCJI: 1. ekonomiczne a. poziompoleca77%
Geografia

Rozwój i walory turystyczne w Polsce i na świecie.

w gospodarce większości krajów. Według oceny specjalistów w rekreacyjne rozwiniętych krajach działalność turystyczno-rekreacyjna dostarcza do 50% wszystkich wpływów do budżetu. Na rozwój współczesnejpoleca81%
Geografia

Walory i infrastruktura turystyczna Polski

dostarcza do 50% wszystkich wpływów do budżetu. Na rozwój współczesnej turystyki mają wpływ różne czynniki . Na przykład czynnik ekonomiczny, który ma wpływ na rozwój światowej gospodarki. Występowanie