profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym zajmuje się politologiapoleca87%
Politologia

Proszę zastanowić się, w jaki sposób wyniki badań politologicznych mogą wpływać na rzeczywistość społeczno-polityczna? PUW

Przedmiotem politologii jest badanie zjawisk i procesów politycznych zawsze w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości, do empirycznego ich kształtowania, wykrycie prawidłowości i przewidywanie ukształtowania się przyszłości. Przedmiot...poleca86%
Politologia

Podstawy politologii

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co...poleca85%
Historia

Stalin a Rosja? PUW

Dyktatorskie rządy Stalina w I połowie XX w . opierały się na aparacie przymusu. Policja polityczna aresztowała każdego, kto ? zdaniem władz- stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stawalipoleca84%
Politologia

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

, obradujące wspólnie, tworzą Zgromadzenie Narodowe. Sejm jest wybierany na 4-letnią kadencję. Składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, wpoleca85%
Politologia

Ściąga z metodologii badań politologicznych

sprawdzeniem, wzajemne relacje i stosunki między elementami badań sprawdza się do uogulniena. - ligiczna – polega na łączeniu elementów składowych w całość z uwzględnieniem między nimi stosunkówpoleca85%
Polityka

Co to w ogole jest proces decyzyjny i jaka jest jego rola w rzadzeniu panstwem?PUW

administracyjne. Uwarunkowania polityczne wynikają z faktu, że decyzje podejmowane przez administrację publiczną ściśle związane są z systemem społeczno – politycznym. Uwarunkowania psychologiczne wiążą się zpoleca87%
Politologia

Metodologia Badań Politologicznych

nauki na przyrodnicze i humanistyczne stosuje się na podstawie zakresu badań właściwych dla nich metod badawczych. W naukach przyrodniczych bada się przyrodę martwą i żywą, środowisko geograficzne