profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym zajmuje się nauka administracjipoleca85%
Administracja

Nauka o administracji

Są to zagadnienia typowo przedegzaminacyjne. Nakreślają w dość przystępny sposób wiedzę w zakresie nauki o administracji. Pojęcie nauki administracji, pojęcie jej przedmiotu. Najwybitniejsi twórcy z zakresu nauk administracyjnych, ich założenia....poleca85%
Administracja

Nauka administracji

Nauka administracji: Nauka administracji Nauka prawa administracyjnego Nauka polityki administracyjnej Nauka administracji Zajmuje się administracją rzeczywistą, taką jaką ona jest, a więc bada system administracji publicznej w...poleca85%
Administracja

Nauka administracji

1. Co to jest administracja? To określona organizacja i jej działalność nakierowana na realizację określonych zadań. To ciągłość poczynań zmierzających do urzeczywistnienia interesu publicznego. Administracja to określone gwarancje prawne,...poleca84%
Administracja

Nauka o administracji - sem I

Wykład z roku pierwszego przedmiotu Nauka o Administarcjipoleca88%
Administracja

Metody i techniki badawcze w nauce administracji

Metoda badawcza – to świadomy wybór postępowania dla osiągnięcia zamierzonego celu. Nauka administracji jest nauką kompleksową, którą nie wypracowała charakterystycznej tylko dla niej metodpoleca84%
Administracja

Nauka administracji

. Charakterystyka nauki administracji w USA W USA nauka adm ujmowana jest jako nauka o zarządzaniu, sprowadza się do problemów naukowej organizacji pracy w różnych jednostkach organizacyjnych wyrosła na grunciepoleca84%
Administracja

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

administracją. - Nauka społeczna opierająca się na metodach empirycznych, której podmiotem jest wiedza o istniejącej w danym ustroju administracji publicznej i o zasadach jej funkcjonowania oraz opoleca85%
Administracja

Historia Nauki Administracji Publicznej

Nauka Administracji ujmowana jest bardzo różnie. Raz jako nauka o „związku zjawisk zachodzących w procesie administrowania”, innym razem jako „organizacja i funkcjonowanie administracji państwowej