profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym zajmowali się Benedyktynipoleca85%
Język polski

Benedyktyni

Benedyktyni, zgromadzenie zakonne, które założył św. Benedykt z Nursji w 529. Pierwszym ośrodkiem był klasztor na Monte Cassino. W swojej regule kładli nacisk na modlitwę oraz pracę umysłową i fizyczną (Ora et Labora). Przyczynili się do rozwoju...poleca83%
Język polski

Benedyktyni

Benedyktyni są mnichami, a ich duchowość wywodzi się z najwcześniejszych przejawów życia konsekrowanego w Kościele. Słowo mnich (monos) oznacza kogoś, kto jest sam. Samotność ta ma stworzyć miejscepoleca85%
Historia

Historia zakonu w Polsce

HISTORIA ZAKONU W POLSCE Samo słowo ? benedyktyni ? znaczy odosobnienie, zbliżenie do Boga. Nie było znane w średniowieczu. Używano raczej określenia ?ordo monasticus?- zakon monastyczny. Benedyktynówpoleca83%
Język polski

Najważniejsze informacje o Biblii

Budnego) ariańska z XVI w. -Biblia ks. Jakuba Wujka XVI w. =Biblia Gdańska XVII w-luterańska. -Biblia tysiąclecia z 1965r - przekład ojcowie Benedyktyni z Tylca. Biblia jest najczęsciej przekładanym tekstem Znanych jest ponad 1200 przekładów napoleca85%
Język polski

Święci - rodzaje świętości w Kościele.

) -cenobita ? pustelnik, który żyje we wspólnocie, np. Kameduli. Św. Pachomiusz -monasta ? (monastycyzm), wyłonił się z powyższego. Św. Benedykt z Nursji. Benedyktyni , Cystersi. -zakonnik czynny ? przełom wpoleca84%
Wiedza o kulturze

Styl romański

Styl romanski X-XIIw • Kościoły(Andrzeja w kr, Jakuba w Sandomierzu) • Opactwa-klasztory( benedyktyni , cystersi) • Walec, graniastosłup, półwalec, ostrosłup • Zgeometryzowane • Masywne • Małe