profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest współuzależnieniepoleca90%
Socjologia

Alkoholizm, fazy, obszary życia rodzinnego podlegające szczególnym zagrożeniom z powodu systematycznego nadużywania alkoholu, Współuzależnienie -- ŚCIĄGA

Choroba alkoholowa jest niuleczalna i śmiertelna -> niezależnie prowadzi do śmierci alkoholik żyje o 20 lat mniej Uzależnienie - to konglomerat zjawisk fizjologicznych i poznawcznych oraz związanych z zachowaniem, gdzie używanie okres subs....poleca87%
Pedagogika

Patologia rodziny.

ETAPY ROZWODU W RODZINIE: 1. Etap przedrozwodowy - rozwód emocjonalny, okres rozważań, narastającej rozpaczy, utrata nadziei. 2. Etap rozwodowy – wszczęcie kroków prawnych, pozew – rozwód ekonomiczny, określenie źródeł wsparcia; rozwód...poleca85%
Psychologia

Poradnictwo

ściągapoleca85%
Pedagogika

Diagnostyka i porawdnictwo

Zagadnienia z diagnostyki i poradnictwa: kryzys, samobójstwa, uzależnienie itp.poleca91%
Etyka

Alkoholizm - współuzależnienie. Poradnik dla rodziny alkoholika

będzie on mógł w przyszłości rozwiązywać swoje problemy. Alkoholik uczy się, że rodzina nie pozwoli mu cierpieć z powodu konsekwencji jego picia, i że może oczekiwać pomocy, gdy kiedykolwiek wpoleca85%
Medycyna

Alkoholizm jako groźna choroba społeczna

wiele bardziej watrobie, sercu i calemu układowi pokarmowemu. Alkoholizm czyli uzależnienie od alkoholu zw. jest chorobą podstawową, tzn. powoduje wiele innych chorób, prowadzących do śmierci. Sa to nppoleca88%
Pedagogika

Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, samobójstwa.

-zagubione dziecko- najmłodsze, wycofujące się z życia rodzinnego , ucieka do świata marzeń, wyobrażeń, lektur -ułatwiacz- wspomagający, osoba, która obarcza siebie winą za picie innych, bierze na siebie