profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest umowa o pracępoleca85%
Administracja

Prawo pracy i Prawo urzędnicze

Umowa o pracę Umowa o pracę jest to oświadczenie dwóch stron Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Każda z umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny nie...poleca87%
Prawo pracy

Umowa o pracę

Treść pracy w załącznikupoleca85%
Prawo pracy

Prawo pracy -notatki z wykładu

Notatki w załącznikupoleca86%
Administracja

Etyka administracyjna

prywatnych celów. 3. Obiektywizm i bezstronność. 4. Neutralność polityczna. 5. Umiejętność pracy w zespole, poczucie integralności z urzędem, jego pracownikami i jego misją. 6. Gospodarność, racjonalnośćpoleca85%
Historia

Struktury prawne, polityka społeczna i gospodarcza Księstwa Warszawskiego .

rozumiemy: nienaruszalność życia i mienia, swoboda poruszania się, ochrona prawna , czy uprawnienia obywatelskie ( bierne i czynne prawo wyborcze ) . <BR> <BR>Artykuł 4 konstytucji Księstwapoleca85%
Historia

Absolutyzm we Francji

• Stanowiska urzędnicze sprawowała posłuszna monarsze szlachta urzędnicza • Usunął arystokracje • Król stoi ponad prawem • 1685- zniesienie edyktu nantejskiego • Jean Baptiste Colbert- generalnypoleca84%
Historia

Scharakteryzuj przemiany ustrojowe w polis ateńskiej od połowy VII wieku p.n.e. do połowy wieku V.

strateg spowoduje, ze w czasie jego panowania (od roku 454 p.n.e.) Ateny przeżyją swoje „złote lata”. Jego najważniejszą decyzją było danie szansy najuboższym, by zajmowali stanowiska urzędniczepoleca81%
Historia

Obrona polskości w zaborze pruskim i rosyjskim po Powstaniu Styczniowym

, wszystkie wyższe stanowiska urzędnicze obsadzano Rosjanami. Z kolei na ziemiach pod władzą Prusów również wprowadzono niemiecki jako język urzędowy, niemczono też wszelkie nazwy własne, nakazano