profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest siatka kartograficzna



poleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne i epejrogeniczne. Mapa, skala, środowisko, wybrzeża, rzeki.

1. Siatka kartograficzna: układ równoleżników i południków na mapie, geograficzna – globus 2.Kartografia: nauka zajmująca się tworzeniem map 3.Odwzorowanie kartograficzne: przeniesienie punktów z pow. kuli ziemskiej na płaszczyznę mapy z...



poleca84%
Geografia

Siatki kartograficzne

Podział siatek kartograficznych: Siatka kartograficzna to umowny układ równoleżników i południków na Ziemi lub na globusie. Siatka kartograficzna to obraz siatki geograficznej na płaszczyźnie sporządzony na płaszczyźnie w wyniku rzutowania lub...



poleca85%
Geografia

Mapa jako żródło informacji geograficznej

Mapa to obraz Ziemii lub jej wycinka, przedstawiony na płaszczyźnie w odpowiedniej skali i siatce kartograficznej przy pomocy znaków i barw. Plan różni się tym od mapy że nieuwzględnia zniekształcenia obrazu wynikającego z kulistosci Ziemii, nie...



poleca85%
Geografia

Ruchy epejrogeniczne - prezentacja

Prezentacja w Power Poincie w załączniku



poleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne - notatka

1. Procesy endogeniczne : > trzęsienia Ziemi - są to pojedyncze wstrząsy lub serie drgań. Podczas trzęsień Ziemi występuje: a) hipocentrum - ośrodek trzęsienia b) epicentrum - miejsce na



poleca85%
Geografia

Procesy geologiczne - egzogeniczne i endogeniczne - pojęcia

także kształtujące powierzchnię Ziemi; rozróżnia się p.g. endogeniczne i egzogeniczne. EGZOGENICZNE PROCESY , procesy geol. przebiegające dzięki czynnikom działającym na powierzchni Ziemi i w



poleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne - pojęcia

basenach morskich. Odciążenie skorupy ziemskiej może być wynikiem topnienia pokrywy lądolodu, zmniejszania się ilości wody w zbiornikach jeziornych lub morskich i niszczenia przez siły egzogeniczne obszarów



poleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne

zjawiska. Dlatego procesy endogeniczne to zespół zjawisk (diastrofizm – deformacja skorupy ziemskiej, magmatyzm – powstawanie magm i ich ruchy w skorupie ziemskiej oraz metamorfizm – przebudowa skał