profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest przyrost rzeczywistypoleca83%
Geografia

Eksplozja demograficzna

Demografia – to nauka o ludności dotycząca liczby ludności i jej rozmieszczenia. Eksplozja demograficzna gwałtowny przyrost liczby ludności charakterystyczny dla 2. poł. XX w., zwł. w krajach rozwijających się, azjatyckich i płd.amerykańskich,...poleca82%
Geografia

Wyjaśnij pojęcia - przyrost naturalny i rzeczywisty, eksplozja demograficzna, piramida progresywna

Przyrost naturalny w danym czasie jest różnicą miedzy liczba urodzeń a liczbą zgonów w danym kraju, jednostce administracyjnej, społeczności. W celu osiągnięcia porównywalności z innymi krajami różnica ta przeliczana jest na 1000 mieszkańców,...poleca83%
Geografia

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna jest to zjawisko gwałtownego wzrostu liczby ludności, obecnie przypada głównie na kraje słabo rozwinięte. Antropopresja jest to nacisk człowiek na środowisko naturalne. 1poleca82%
Geografia

Przyrost naturalny na świecie i w Polsce. Wyjaśnij pojęcia: eksplozja demograficzna oraz wyż demograficzny.

dzieci i młodzieży przy utrzymaniu wysokiego wskaźnika urodzeń lub jego wzroście. W Polsce obejmuje on młodzież ur. 1950-60 i lata 80. Eksplozja demograficzna - wiąże się z wyżem demograficznym i jest szczególnie odczuwalna gdy młodzi ludziepoleca82%
Geografia

Eksplozja demograficzna oraz społeczeństwa młode i stare

Eksplozja demograficzna - określenie szybkiego tempa przyrostu rzeczywistego liczby ludności w danym regionie. Zasadniczą przyczyną tego zjawiska jest spadek liczby zgonów (wydłużenie czasu trwaniapoleca85%
Geografia

Eksplozja demograficzna

Eksplozja demograficzna - (bomba demograficzna ) rozwój liczebności populacji ludzkiej niewspółmierny do wzrostu produkcji żywności na świecie. Obecnie średnie tempo przyrostu naturalnego wynosi 1,7poleca85%
Geografia

Rozwój liczby ludności świata

rozrodczości – zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych. Efektem był wzrost przyrostu naturalnego do 30 promili i nazwano to zjawisko eksplozją demograficzną albo wybuchem bomby D. Wzrost liczby