profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest norma moralnapoleca85%
Prawo

Ogólne pojęcia prawne.

Prawo-to normy postępowania wydane lub usankcjonowane przez państwo i zabezpieczone przymusem państwowym Moralność to całokształt normy postępowania ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa, według których ocenia się...poleca88%
Administracja

Rola norm moralnych i technicznych w administracji

ROLA NORM MORALNYCH I TECHNICZNYCH W ADMINISTRACJI Norma moralna (etyczna) Rodzi się w świadomości ludzi pod wpływem oceny dobra i zła i jest postrzegana dobrowolnie, pod wpływem wewnętrznego przekonania (w przeciwieństwie do normy prawnej...poleca85%
Budownictwo

Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne, definicje pojęć, przepisy prawne

Budownictwo – podstawowe pojęcia ogólne , definicje pojęć, przepisy prawne O prawie budowlanym Znaczenia budownictwa dla postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zarównopoleca85%
Administracja

Zasady ogólne prawa administracyjnego

Pojęcie zasad PA nie odbiega pojęcia zasad prawa. Są to normy prawne , czyli powszechnie obowiązujące zasady ogólne . Zasada prawa: a. Wzorzec ukształtowania instytucji prawnej w szczególnie doniosłychpoleca85%
Prawo

Ogólne pojęcia prawa

prawne nie są skierowane do imiennie wskazanego adresata, lecz do adresata określonego rodzajowo. Dotyczą zachowań przyszłych. Na straży przestrzegania norm stoi państwo. Norma prawna jest ogólna ipoleca85%
Prawo

Historia prawa i podstawowe pojęcia prawne.

HISTORIA PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE HISTORIA PRAWA Prawo jest stare, jak stara jest organizacja państwowa. Jest ono genetycznie i funkcjonalnie związane z działalnością aparatu przymusupoleca82%
Prawo

Różne zagadnienia prawne

jaki ten zwrot posiada w języku potocznym chyba że co innego wynika z przepisu prawnego” (kategorie prawne szczególne, pojęcia prawne ); o domniemania uniwersalnego języka prawnego