profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym jest kronikapoleca85%
Język polski

Omów średniowieczną polską historiografię.

Średniowieczna historiografia dotyczy kronik powstałych w tym okresie. Ich zalążkiem były ich wcześniejsze formy – roczniki czyli królewskie zapiski dotyczące różnych ważnych wydarzeń. Umieszczane były na tablicach paschalnych. kronika - jest...poleca72%
Historia

Powtórzenie wiadomości z historii

Czym jest historia? Historia to nic innego jak nauka o przeszłości, a dokładniej o dziejach ludzkości. Czym jest źródło historyczne..? Źródło historyczne to wszelki ślad działalności człowieka w przeszłości. Źródła historyczne dzielimy na...poleca90%
Język polski

Przedstaw historiografię średniowieczną

; największymi dziełami polskiej historiografii są trzy wielkie kroniki: "Kronika polska " Galla Anonima, która nie jest bardzo wiarygodnym źródłem (ale na pewno ważnym i interesującym), gdyż gdziepoleca78%
Historia

Rola kościoła w średniowieczu

swoją niezależność, ludzie przestali rozważać tematy dotyczące natury świata i pytań o sens istnienia. Kościół miał ogromny wpływ również na architekturę i sztukę średniowieczną . Głównymi stylami