profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czym była lokacjapoleca83%
Historia

Osadnictwo na prawie niemieckim

W czasach rozbicia dzielnicowego na ziemiach polskich dokonały się bardzo ważne przemiany społeczne i gospodarcze. Całkowitej likwidacji uległ system prawa książęcego, a na jego miejscu wyrosła wielka własność ziemska, kościelna i świecka....poleca82%
Historia

Osadnictwo na prawie polskim a niemieckim

Podczas zakładania osady na prawie polskim właściciel ziemski sam musiał zakładać osadę. W lokacji na prawie niemieckim występował zasadźca (organizator osady) stanowiący pewne ogniwo pośrednie. Pozapoleca85%
Historia

Osadnictwo na prawie polskim

i zapłata za rozwiązanie umowy Osadnictwo na prawie niemieckim - na ziemi immunizowanej - każdy mały lub duży łan - wolnizna ( 2-24 lat) - uprawa gruntów za czynsz - zasadźca  sołtys (karczmapoleca85%
Historia

Lokacje wsi i miast na prawie niemieckim

Osadnictwo niemieckie, a z kolei osadnictwo na prawie niemieckim , stało się bardzo ważnym elementem gospodarczo – społecznej przebudowy Polski w XIII wieku. Najstarszą informację o osadnikachpoleca84%
Historia

Osadnictwo w Europie X-XIII wiek

. Osadzano na nim pierwotnie Niemców, ale później także ludność rodzimą, także osadnictwo niemieckie przekształciło się w osadnictwo na prawie niemieckim . O pierwszych Niemcach jako potencjalnych osadnikachpoleca87%
Administracja

Zagadnienia egzaminacyjne z historii administracji

zagadnienia w załączniku