profil

Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzyspoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzys?

Jan Paweł II w swojej adhortacji Familiaris consortio zwraca uwagę na konieczność rozeznania rzeczywistej sytuacji rodziny, czyli poznania prawdy dotyczącej miłości, małżeństwa i rodziny. Rozeznanie to jest niezbędnym wymogiem dzieła...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzys?

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzys? Wszyscy ludzie wiedzą, że rodzina jest jedną z najstarszych i najważniejszych wartości w życiu człowieka. Już w starożytności zdawano sobie sprawę z faktu, jak wielką rolę odgrywa w naszym życiu, o czym...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Rodzina jako podstawowa jednostak społeczna

Rodzina stanowi podstawową komórkę, na której opiera się całe społeczeństwo. Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa aż do dzisiaj, podkreśla, że rodzina jest społecznością powołaną do kształtowania życia jednostkowego i stanowi podstawę...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy współczesna polska rodzina przeżywa kryzys?

istnienia społeczeństwa, na co wskazuje wiele jej zadań i obowiązków. Czy współczesna polska rodzina przeżywa kryzys ? Odpowiedzi na to pytanie są podzielone. Ja w swoim zadaniu postaram się odpowiedzieć napoleca85%
Język polski

Literatura współczesna

- Literatura współczesna wiernie towarzyszy ludziom . - Niepokoje i zwątpienia człowieka opisane w literaturze . - Literatura nie zostawia ludzi sam na sam z ich problemami . Wpoleca85%
Pedagogika

Edukacja

do pełnego sukcesu w tej kwestii. Współczesna szkoła przeżywa w moim odczuciu bardzo głęboki kryzys . Jest on obecny w dwóch głównych płaszczyznach edukacji: wychowaniu i kształceniu. Dzieje się takpoleca85%
Pedagogika

Rola edukacji we współczesnym świecie

edukacji by szkoła stała się bardziej przyjazna moją uwagę zwraca kryzys wartości i brak autorytetów moralnych. Polskie szkolnictwo czy raczej wychowanie przeżywa głęboki kryzys pod tym względempoleca85%
Pedagogika

Rola edukacji we współczesnym świecie

. Współczesna szkoła przeżywa w moim odczuciu bardzo głęboki kryzys . Jest on obecny w dwóch głównych płaszczyznach edukacji: wychowaniu i kształceniu. Dzieje się tak gdyż nauczyciele popadli w rutynę