profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskimpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim?

Uważam, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim gdyż spełnia warunki charakteryzujące ten typ społeczeństwa. Mowa tu o zdolności do samoorganizacji i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej....poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim?

W załączniku.poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy spłeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim - uzasadnij

Społeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej. Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim?

Uważam, że społeczeństwo polskie nie jest do końca społeczeństwem obywatelskim. Pierwszym dobrym argumentem na poparcie mojego zdania może być sprawa frekwencji w wyborach. Mimo że mamy możliwość jako takiej ingerencji w sprawy państwa, możliwość...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim

Uważam, że społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim gdyż spełnia warunki charakteryzujące ten typ społeczeństwa. Mowa tu o zdolności do samoorganizacji i osiągania wyznaczonych celówpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim

W mojej opinii społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim , ponieważ spełnia wszystkie warunki znajdujące się w definicji ?społeczeństwa obywatelskiego?. Chodzi mi tu głównie o to żepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy polskie społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim? Przedstaw różnorodne czynniki, które Twoim zdaniem mają wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa we współczesnej Polsce.

mają zdolność do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów. Czy polskie społeczeństwo ma takie cechy? Czy można je określać mianem społeczeństwa obywatelskiegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy polskie społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim?

Uważam, że zadając sobie powyższe pytanie powinniśmy najpierw przeanalizować czym tak naprawdę jest społeczeństwo obywatelskie. Definiując, jest to społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością ipoleca91%
Wiedza o społeczeństwie

Przeszkody na drodze do ukształtowania się społeczeństwa obywatelskiego a Polsce po 1989 roku.

społeczeństwem obywatelskim jest również to, że w wyniku przemiany ustrojowej okazało się, że trzeba zamknąć lub zrestrukturyzować wiele zakładów państwowych, by przekształcić panującą gospodarkę