profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czy Polacy mogą się wybić na niepodległośćpoleca85%
Pedagogika

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych. Swoboda to możliwość postępowania, zachowania się według własnejpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Polacy wobec demokracji. Scharakteryzuj stosunek współczesnych Polaków do funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Przeanalizuj polityczne przyczyny tego stanu rzeczy. Przedstaw inne zjawiska, które twoim zdaniem mają wpływ na negatywną ocenę pol

stworzył nowe warunki, możliwości , które do roku 1989 były w systemie komunistycznym niemożliwe. Od tego czasu jednak odsetek akceptujących przemiany ustrojowe dość systematycznie się zmniejszał, ażpoleca85%
Język polski

Przeanalizuj powyższy fragment „Świętoszka” Moliera jako ilustrację odmiennych doktryn religijnych i filozoficznych. Odwołując się do całego utworu, określ ich wartość moralną

oddala się w rezultacie od swojej rodziny i działa na jej niekorzyść, między innymi wypędza Damisa, obiecuje Tartuffe’owi rękę Marianny, powierza mu drażliwy sekret, a nawet zapisuje majątek. Tartuffepoleca88%
Język polski

Na podstawie fragmentów prozy Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego przeanalizuj, w jaki sposób autorzy ci przedstawili wojnę i okupację.

wewnętrzne postaci. Podsumowując, autorzy w swoich tekstach na temat wojny ukazują różne możliwości kształtowania narracji. Jerzy Andrzejewski stosuje formy właściwe dla prozy psychologicznej. Zofiapoleca86%
Język polski

„Posiłek jest porą, kiedy radość ze spożywania łączy się z radością ze spotkania”. Przeanalizuj słuszność tych słów, przywołując konkretne przykłady z literatury, własnych obserwacji.

stanowiły okazję do spotkań towarzyskich oraz wymiany poglądów na tematy polityczne czy gospodarcze . Organizowano je również z przyczyn wyjątkowych jak na przykład zaręczyny Tadeusza i Zosi. Mickiewicz w