profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Człowiek moralny pomaga biednym samotnym osieroconympoleca85%
Język polski

Kodeks Człowieka Moralnego

1. Osoba, która chce zachowywać się moralnie powinna przestrzegać poniższego Kodeksu Człowieka Moralnego. 2. Człowiek moralny pomaga biednym, samotnym i osieroconym oraz wszystkim potrzebującym. 3. Człowiek moralny wspomaga - nie tylko finansowo...poleca85%
Język polski

Kodeks Człowieka Moralnego

1. Osoba, która chce zachowywać się moralnie powinna przestrzegać poniższego Kodeksu Człowieka Moralnego . 2. Człowiek moralny pomaga biednym, samotnym i osieroconym oraz wszystkim potrzebującym. 3poleca84%
Język polski

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

przeciw Niemu, choć nie znajduje wytłumaczenia, dlaczego Bóg tak go karze. Z "Księgi Hioba" wynika, że Bóg ma swoje plany, nie są one zrozumiałe dla człowieka , który powinien je przyjąć z pokorąpoleca85%
Język polski

Czy cel uświęca środki?

postępowania każdego człowieka jest ściśle określona i wyznaczona, dzięki normom kodeksu moralnego . Takie etyczne, osobiste zasady zależą od wychowania człowieka . Wpływ na nie mogą mieć zasadypoleca90%
Socjologia

Etyka bez kodeksu

doskonałego i dobrego Boga istnieje zło. Do najbardziej znanych należy teodycea świętego Augustyna, zgodnie z którą zło ma przyczynę w wolnej woli człowieka , oraz teodycea G.W. Leibniza, uzasadniającego, żepoleca85%
Etyka

Kodeks etyczny jako forma publicznego zobowiązania firmy

duchu poszanowania praw człowieka i troski o dobro wspólne. Celem Kodeksu Etycznego jest kształtowanie właściwej kultury życia, szczególnie kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej