profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek i społeczeństwopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Dział Człowiek i społeczeństwo

Dział I - Człowiek i społeczeństwo Temat lekcji: Człowiek istotą społeczną Treści nauczania: Powstawanie istoty społecznej. Psychologiczne koncepcje człowieka: a) koncepcja behawiorystyczna, b) koncepcja psychoanalityczna, c)...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Człowiek jako jednostka jest nierozerwalną częścią społeczeństwa i nie potrafi żyć w odosobnieniu. Przedstaw argumenty potwierdzające lub zaprzeczające tej tezie.

Zanim zacznę opowiadać się „za” lub „przeciw” postawionej tezie powinnam powiedzieć o czym powinniśmy pomyśleć zanim wygłosimy swoją opinię. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że każdy człowiek obojętnie jak na niego spojrzeć jest...poleca84%
Socjologia

Współczesne społeczeństwo polskie

POJĘCIE SPOŁECZEŃSTWA Społeczeństwo : 1) pot. ogół mieszkańców danego kraju 2) zbiór ludzi o wspólnej kulturze, którą przekazują kolejnym pokoleniom, wspólnym terytorium ipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Instytucjie społeczne,kultura życia publicznego...

. K.Osobista-zbiór wartości i symboli integrujących społeczeństwo w sytuacjach kryzysowych. K. Zbiorowości-ogół wytworów i zachowań uznanych przez daną zbiorowość za obowiązujące. K.masowa-oparta napoleca85%
Kulturoznawstwo

Paradygmat ewolucyjny w antropologii społeczno-kulturowej

dział zoologii, nauka o rozwoju kultury interpretacja nowożytna mówi, że kultury pozaeuropejskie stanowią rezultat grzechu, kary boskiej i w konsekwencji upadku jego koncepcja znajdowała się wpoleca89%
Język polski

Dlaczego upadło? Juliusza Słowackiego głos w kwestii Powstania Listopadowego w świetle jego twórczości.

wydarzenia. Ostro skrytykowane są postacie przywódców: - Adam Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek przesadnie ostrożny, zmienny i pyszny z racji swego arystokratycznego pochodzeniapoleca85%
Socjologia

Historia Myśli socjologicznej

, powoduje to alienacje człowieka · człowiek posiada podmiotowość lecz to czasem jest ograniczone przez jakieś rzeczy · uważał że społeczeństwo jest systemem · polityka religia itp. harmonizuje się