profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Człowiek dorosłypoleca85%
Pedagogika

Andragogika człowieka dorosłego

Andragogika to subdyscyplina pedagogiki zajmująca się kształceniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią...poleca85%
Psychologia

Psychologiczny rozwój człowieka dorosłego

Rozróżniamy trzy fazy życia dorosłego człowieka. W pierwszej i drugiej fazie dorosły człowiek realizuje swój plan życiowy. Okres ten cechuje zwiększony wysiłek, ogólna koncentracja, ukierunkowanie sił oraz dążenie do osiągnięcia celu. Chodzi tu o...poleca85%
Język polski

Wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem dorosłym. Piszesz wspomnienia z ostatnich 20 lat. Napisz swoją autobiografię – wspomnienia ze swojego życia

Dziś skończyłam 35 lat. Po osiągnięciu pewnego wieku człowiek zastanawia się nad swoim życiem, nad tym, co zrobił dobrze, a co źle. Niektórzy robią to jako sędziwi staruszkowie. Ja robię to teraz – w dniu moich 35 urodzin… Moje dzieciństwo...poleca84%
Pedagogika

Andragogika -ściąga

sciagi za zrobione w wordzie wiec sciagnijcie zalacznikpoleca85%
Pedagogika

Andragogika jako nauka

rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego , etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej. Andragogika to nauka o celachpoleca82%
Pedagogika

Andragogika

, odnoszące się do kształcenia, kierowania rozwojem, kształtowania osobowości, uczenia się i włączenia człowieka dorosłego w życie społ., samokształcenia, wychowania, samowychowania. Zadania andragogikipoleca85%
Pedagogika

Andragogika

filozoficznej; stwierdził, że dojrzałość życiowa człowieka jest efektywniejsze przy samokształceniu Andragogika : nauka o prowadzeniu ludzi dorosłych Andragogika : zajmuje się analizą i badaniem zjawisk ipoleca93%
Pedagogika

Andragogika

, odnoszące się do kształcenia, kierowania rozwojem, kształtowania osobowości, uczenia się i włączenia człowieka dorosłego w życie społ., samokształcenia, wychowania, samowychowania. Zadania andragogiki