profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Czekanie na śmierćpoleca85%
Język polski

Zaprezentuj postawy bohaterów w sytuacjach ekstremalnych. Tadeusz Borowski. Warłam Szałamow. Zofia Nałkowska. Hanna Krall.

WSTĘP Temat, jaki wybrałem do opracowania na maturze wewnętrznej brzmi następująco: Człowiek w sytuacjach ekstremalnych. Zaprezentuj różne postawy bohaterów literackich wobec zagrożenia. Na podstawie tematu opracowałem hipotezy, które rozwinę w...poleca85%
Język polski

Śmierć doskonała

Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Życie, to po prostu czekanie na śmierć, ale mimo iż śmierć była końcem życia na ziemi wierzono, że daje ona początek tego lepszego i doskonalszego życia...poleca86%
Język polski

„W prawdziwym nieszczęściu człowiek poznaje swą słabość i duchową moc” W. Szałamow. Rozważ tę myśl odwołując się do poznanych utworów.

, przywiązanie do wartości. Grudziński śledzi i rozdmuchuje każdą iskierkę przejawiającą „duchową moc”, którą udało się ocalić w obozie. Jednym z bohaterów opisanych przez Grudzińskiego był Kostylewpoleca85%
Język polski

Zaprezentuj głównych filozofów europejskiego pozytywizmu i ich koncepcje.

, przeciwstawiającą się wszelkim pozostałościom feudalizmu. W celu dźwignięcia gospodarczego kraju pozytywiści głosili, że społeczeństwo jest jednolitym organizmem i każdy członek tego społeczeństwa powinienpoleca89%
Język polski

Każda kara wyrządza szkodę, każda kara jest złem.

rzeczywistością odgradzając się od niej grubym murem. Na zasadzie kontrastu Warłam Szałamow przedstawia więziennego chirurga Braudego, który widząc alienacje i bezsilność wobec zaistniałej sytuacji przełożonegopoleca85%
Język polski

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literatury zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

stabilizacji społeczeństwa oraz różnic między reprezentantami różnych klas społecznych (Wesele). Powyższe przykłady to tylko niektóre z motywów buntów w literaturze. Jeśli chodzi o bohaterów dla którychpoleca85%
Język polski

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literatury zaprezentuj bohaterów którzy bunt uznali za konieczność.

stabilizacji społeczeństwa oraz różnic między reprezentantami różnych klas społecznych (Wesele). Powyższe przykłady to tylko niektóre z motywów buntów w literaturze. Jeśli chodzi o bohaterów dla których