profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Czego dotyczył tajny protokół paktu Ribbentrop Mołotowpoleca85%
Historia

Tajny protokół dodatkowy z 23 VIII 1939.

Przy okazji podpisania Paktu o Nieagresji pomiędzy Rzeszą Niemiecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisani pełnomocnicy obu stron przedyskutowali w najściślej tajnych rozmowach sprawę granicy ich obopólnych stref interesów w...poleca85%
Historia

II wojna światowa- pojęcia i daty

Dobra jest z tego ściąga ;) W dniu 23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop i Mołotow podpisali w Moskwie dokument, który był formalnie układem o nieagresji między Niemcami a ZSRR. Dodatkowy tajnypoleca85%
Historia

Przyczyny wybuchu II wojny światowej.

podpisania przez Ribbentropa i Mołotowa układu, który formalnie był paktem o nieagresji miedzy Niemcami a ZSRR. Miał on określić strefy wpływów w Europie dwóch sojuszników. Dodatkowy tajny protokół do tegopoleca85%
Historia

Stosunki Polsko - radzieckie w latach 1921-1939

powstrzymywania się od wzajemnych działań agresywnych, zachowania neutralności, gdyby druga strona "stała się przedmiotem działań wojennych ze strony trzeciego państwa". Tajny , dodatkowy protokółpoleca87%
Historia

Polityka zagraniczna Polski na tle Europy po wersalskiej

zawierał tajny protokół dodatkowy , przewidujący podział Europy wschodniej, w tym Polski. Układ dawał Niemcom wolną rękę w ataku na Polskę. Tak zwany pakt Ribbentrop - Mołotow stał się faktycznie czwartympoleca83%
Historia

II Wojna Światowa - nazwiska, miejsca, daty, postacie

„pośredniej”. Rozmowy moskiewskie uległy zawieszeniu. Stalin wybrał partnera zapraszając do Moskwy szefa dyplomacji niemieckiej Joachima von Ribbentropa. W dniu 23 VIII 1939 r. podpisał on z komisarzem spraw