profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Cywilizacja chińskapoleca85%
Pedagogika

Antropologia kulturowa

ANTROPOLOGIA- pochodzi od dwóch słów: Anthropos – człowiek, logos – nauka – tzw. nauka o człowieku, (która zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki i jako społeczności.) Antropologia dzieli się na szereg dyscyplin szczegółowych, które...poleca85%
Geografia

Chiny.

Chińska cywilizacja jest to jedna z najstarszych na świecie, już w czasach starożytnych osiągnęła wysoki poziom rozwoju. Jej wynalazki, między innymi druk, kompas, papier, porcelana, czy proch strzelniczy, upowszechniły się na całym świecie....poleca85%
Historia

Czynniki cywilizacyjne Starożytnego Wschodu, które wpłynęły na cywylizację współczesną.

Cywilizacja określa poziom rozwoju społeczeństw i stanowi najwyższy poziom ich organizacji. To nie tylko dorobek kulturowy i materialny, lecz także ustrój polityczny, handel i religia. Pierwsze cywilizacje powstały na obszarze starożytnego...poleca87%
Socjologia

Antropologia

Antropologia kulturowapoleca85%
Psychologia

Antropologia kulturowa- RASIZM

Rasizm jako element kulturypoleca86%
Pedagogika

Antropologia kulturowa

W ZAŁĄCZNIKUpoleca85%
Socjologia

Z socjologii antropologia

Antropologia jest to nauka o człowieku. Antropologia dzieli się na: · Fizyczną . · Kulturowąpoleca86%
Socjologia

Claude Levi - Strauss "Miejsce antropologii wśród nauk społecznych".

szczególna uwagę, określony typ techniki, obyczaju czy instytucji. Natomiast, jeśli chodzi o terminy „ antropologia społeczna i kulturowa ” to są one związane z drugim i ostatnim piętrem syntezy