profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Cywilizacja Akadówpoleca85%
Historia

Proces politycznego zjednoczenia Mezopotamii

Pierwszą cywilizacją która zajęła tereny Mezopotamii byli Sumerowie. Cywilizacja ta przybyła z górskich obszarów Żyznego Półksiężyca lecz nie stworzyli oni jednego państwa. Cechą charakterystyczną ich świata było rozbicie polityczne....poleca82%
Historia

Gilgamesz i historia literatury babilońskiej

semiccy, Amory ci, którzy od początku II tys. poczęli się pojawiać na obszarze Mezopotamii . Początkowo bez większego politycznego znaczenia, skupili się wokół miasta Babilon, dotąd nie odgrywającego