profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

ćwiczenia z dydaktyki ogólnejpoleca89%
Pedagogika

Dydaktyka ogólna ćwiczenia TWP WSP

Dydaktyka ogólna – ćwiczenia Zagadnienia: 1.Przedmiot i zadania dydaktyki analiza podstawowych pojęć: - uczenie się - nauczanie - kształcenie - wychowanie - samokształcenie 2. Cele kształcenia - cele kształcenia w reformującej się...poleca85%
Pedagogika

Logika WSP TWP

POLecampoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna do TWP

dydaktyczne, cele i treści kształcenia, proces kształcenia oraz uwarunkowania tego procesu. Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej Dydaktyka ogólna zajmuje się: · naukową analizą i formułowaniem celówpoleca87%
Pedagogika

Antropologia kulturowa ćwiczenia.

WSP TWP Antropologia kulturowa – ćwiczenia Ćwiczenia Antropologia – to nauka polegająca na adekwatnym opisywaniu i wyjaśnianiu przebiegu procesu ewolucji człowieka w jego własnościachpoleca87%
Socjologia

Treściwa sciaga moze sie przydać dla studentów WSP

Struktura społ: W odniesieniu do całego społeczeństwa oznacza budowę, układ, elementów, jednostek, zbiorowość ,grup i relacje jakie miedzy nimi zachodzą. Mikrostruktura -struktura małej grupypoleca87%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka - gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w. Dydaktyka ogólna - nauka o