profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Curriculum vitae podmiot lirycznypoleca85%
Język polski

Dorastanie poety ukazane w „Curriculum vitae”, etapy życia bohatera lirycznego. Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych Ci wierszach Leopolda Staffa.

Wiersz Staffa jest swego rodzaju poetyckim życiorysem, rozliczeniem się z nastrojami dekadenckimi, z atmosferą niemocy, znużenia, przygnębienia. Biografia ta eksponuje przede wszystkim duchowy rozwój poety. Podmiotem lirycznym wiersza jest sam...poleca85%
Język polski

„Curriculum vitae” - interpretacja wiersza Leopolda Staffa.

Leopold Staff w sonecie „Curriculum vitae” prezentuje swój poetycki życiorys. Wiersz jest przykładem liryki bezpośredniej, a podmiot liryczny utożsamiany z autorem (świadczą o tym zaimki osobowe, np.: „mego”, „ma”, „mnie”), dzieli się z...poleca85%
Język polski

Dorastanie poety ukazane w "Curriculum vitae" etapy życia bohatera lirycznego - Leopolda Staffa.

Dorastanie poety ukazane w " Curriculum vitae " etapy życia bohatera lirycznego . Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych Ci wierszach Leopolda Staffa Wiersz Staffapoleca92%
Język polski

Dorastanie poety ukazane w „Curriculum vitae”, etapy życia bohatera lirycznego. Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych Ci wierszach Leopolda Staffa.

powtarzającym się w twórczości Staffa . Ewolucja jego postaw i idei temu towarzyszących jest tu niezaprzeczalna i doskonale widoczna. Dodatkowo etapom jego życia możemy przypisać kolejne fascynacje różnych filozofii. Wiersz ten możemy