profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co zakładał pakt Ribbentrop Mołotowpoleca83%
Historia

Wojna obronna polski w 1939

28 kwietnia 1939 r. Hitler zerwał polsko-niemiecki układ o nieagresji z 1934 r. Formalnym powodem konfliktu były bezpodstawne roszczenia terytorialne Niemiec dotyczące Wolnego Miasta Gdańsk. Równocześnie nastąpiło nasilenie kampanii propagandowej...poleca84%
Historia

Wojna obronna we wrzesniu 1939 roku ocena postawy Polaków i jej przebiegu.

Brytania i Francja poza wypowiedzeniem wojny Niemcom, nie podjęły żadnych ofensywnych działań wojennych. Gdyby polityka sojuszników Polski była inna, to wojna obronna 1939 roku mogłaby mieć poprzezpoleca85%
Historia

Wojna obronna Polski

W roku 1939 dnia 1 września o godzinie 4.40 rano bombowce niemieckich nazistów rozpoczęły bombardowanie Wielunia a o 4.45 pancernik niemiecki "Schleswig-Holstein" rozpoczął ostrzałpoleca84%
Historia

Wojna obronna Polski - 1939

Polski (pakt Ribbentrop – Mołotow). 1 września o godzinie 4:45 wojska niemieckie przekroczyły granice Polski , jednocześnie Niemcy rozpoczęli naloty bombowe sięgające daleko w głąb kraju. Na wybrzeżupoleca84%
Historia

Wojna obronna Polski

Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku najazdem na Polskę Niemcy spowodowały, że Europa i świat zostały objęte kolejną wojną . Jej przyczyną były odwetowe i zaborcze dążenia faszystowskich Niemiec ipoleca84%
Historia

Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 roku

z Prus Wschodnich. Siły polskie miały zostać zamknięte w łuku Wisły i zniszczone. Do prac nad polskim planem obrony na wypadek ataku niemieckiego przystąpiono dopiero w marcu 1939 roku. Zakładał on