profil

Język polski (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co współczesnego człowieka porusza do głębipoleca87%
Język polski

Co współczesnego człowieka porusza do głębi, a może przyzwyczailiśmy się do wszystkiego?

Na powyższy temat udzielenie odpowiedzi nie jest proste, ponieważ dotyczy nas samych, a w szczególności naszych charakterów. Obiektywna ocena zachodzących przemian w stosunkach międzyludzkich pozostaje w sferze rozważań socjologów, teologów i...