profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co współczesnego człowieka porusza do głębipoleca87%
Język polski

Co współczesnego człowieka porusza do głębi, a może przyzwyczailiśmy się do wszystkiego?

Na powyższy temat udzielenie odpowiedzi nie jest proste, ponieważ dotyczy nas samych, a w szczególności naszych charakterów. Obiektywna ocena zachodzących przemian w stosunkach międzyludzkich pozostaje w sferze rozważań socjologów, teologów i...poleca83%
Język polski

Przemówienie na temat pokoju na świecie

pokój na świecie? Czy my naprawdę chcemy dążyc do całkowitego zniszczenia pokoju? Czy świat jest już tak pochłonięty złem, że po prostu przyzwyczailiśmy się do życia w ciągłym stresie, do tej niepewnościpoleca85%
Język polski

Przemówienie na temat pokoju na świecie.

świecie? Czy my naprawdę chcemy dążyc do całkowitego zniszczenia pokoju? Czy świat jest już tak pochłonięty złem, że po prostu przyzwyczailiśmy się do życia w ciągłym stresie, do tej niepewności czypoleca84%
Zajęcia techniczne

Elektryczność i jej zastosowania

. Według mnie, prąd elektryczny, czyli cała elektryczność jest niezbędna do współczesnego funkcjonowania. Gdziekolwiek się nie ruszymy zawsze będzie nas ona otaczać. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie tak wielu czynności, które stały siępoleca85%
Język polski

Czy cywilizacja moze zagrozić rodzinie?

bardzo przyzwyczailiśmy się do tych wytworów cywilizacji i uważamy je za niekoniecznie groźne, to jednak w bardzo dużym stopniu kolidują w budowaniu więzi rodzinnej. Zapewne wiele razy, zdarzyło się żepoleca91%
Język polski

Charakterystyka Ebenezera Scrooge'a

tak naprawdę decyduje o szczęściu człowieka . Zrozumiałam także, że nawet najgorszy człowiek może się poprawić. Bardzo często przyzwyczailiśmy się oceniać ludzi nie znając przyczyn ich postępowania