profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co to jest teatrpoleca82%
Język polski

Terminy związane z teatrem i ich znaczenie

AKT - część dramatu, zawierająca zamknięty i wewnętrzny spójny odcinek akcji. BALET - rodzaj widowiska teatralnego, w którym głównym środkiem wyrazu jest taniec wykonywany przez tancerzy według scenariusza, z towarzyszeniem muzyki, na tle...poleca83%
Historia

Teatr w starożytnej Grecji

Dialog: co to jest teatr. Teatr jest to rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub kilku aktorów na żywo przedstawia przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Gdy mówimy teatr mamy też często na myśli spektakl teatralny. Kiedy narodził...poleca81%
Język polski

Pojęcia związane z teatrem

AKT Część utworu dramatycznego lub przedstawienia teatralnego, wyodrębniona kompozycyjnie, stanowiąca pewną część tematyczną. AKTOR Artysta sceniczny, osoba grająca jakąś rolę w teatrze, filmie lub telewizji. DIDASKALIA Wskazówki,...