profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co to jest daltonizm



poleca81%
Biologia

Zestaw pytań i odpowiedzi z biologii

1.Jakie są rodzaje układu nerwowego? -centralny/ mózg, rdzeń kręgowy -obwodowy/ podlega naszej woli(nerwy obwodowe dochodzą do mięśni szkieletowych) -autonomiczny czyli wegetatywny/ nie podlega naszej woli(nerwy dochodzą do narządów...



poleca85%
Biologia

Genetyka

Genetyka-nauka o dziedziczności i zmienności Gen-podst.jednostka dziedziczna przekazywana potomstwu przez rodziców.Geny są odcinkami DNA-substanancji dziedzicznej znajdującej się w chromosomie. Allele-różniące się od postacie tego samego...



poleca82%
Biologia

Biologia w pytaniach i odpowiedziach

1.Jakie są rodzaje układu nerwowego? -centralny/ mózg, rdzeń kręgowy -obwodowy/ podlega naszej woli(nerwy obwodowe dochodzą do mięśni szkieletowych) -autonomiczny czyli wegetatywny/ nie podlega naszej woli(nerwy dochodzą do narządów...



poleca83%
Język polski

Regulamin Egzaminu Gimnazjalnego

szkołach (tych z rozszerzonym programem jego nauczania) i w przeciwieństwie do dwóch pozostałych części będzie oceniany tylko na 30 punktów - składać się będzie z 12 pytań zamkniętych (po 1 pkt.), 5 pytań