profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0poleca79%
Wiedza o społeczeństwie

Kultura współczesna

Kultura współczesna ?Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie...poleca85%
Język polski

Teksty hip-hopowe to współczesna kultura młodzieży, czy wulgaryzm życia?

Temat sugeruje wiele możliwości, jednak chciałam udowodnić, że teksty hiphopowe to współczesna kultura młodzieży, a nie wulgaryzm życia, tak jak niektórzy o tym mówią. Moim pierwszym argumentem jest to, że teksty hiphopowe autorów są...poleca88%
Język polski

Współczesna młodzież.

Współczesna młodzież to temat dość drażliwy, zwłaszcza dla nastolatków, którzy nie wyrobili sobie jeszcze poglądów na otaczający ich świat. Zwyczaje i zainteresowania młodych ludzi są bardzo różnorodne i nie da się określić czym się tak...poleca83%
Język polski

Kultura, różnorodność kultur, kultura polska

KULTURA - ogół zasad, reguł i sposobów ludzkiego działania, wytworów ludzkiej pracy oraz twórczości stanowiący zbiorowy dorobek społeczeństw ludzkich, powstający na gruncie swoistych, biologicznych i społecznych cech człowieka i warunków jego...poleca85%
Kulturoznawstwo

Współczesna biblia pauperum

ANNA OBIREK KULTUROZNAWSTWO SYMBOLE IKONOGRAFICZNE W WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE POPULARNEJ Czym jest biblia pauperum ?? W średniowieczu tym mianem określano biblię ubogich tj. ludzi niedokształconych – analfabetów , był to zbiór rycin...poleca81%
Język polski

Kultura współczesna wobec mitów, legend i obyczajów średniowiecznych.

Średniowiecze zdecydowanie różniło się od pozostałych epok, do dziś pozostając jedną z najpiękniejszych i najromantyczniejszych. Gdy myślimy o czasach średnich, przed naszymi oczami przewijają się obrazy pięknie ubranych dam, dzielnych rycerzy...