profil

Polityka (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co obejmuje praca socjalnapoleca85%
Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady Karne Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresie życia skazanego...