profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co obejmuje praca socjalnapoleca85%
Polityka

Pomoc Postpenitencjarna - praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakład Karny

Praca socjalna z osobami opuszczającymi Zakłady Karne Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jest bardzo ważna dla całego społeczeństwa. Decyduje o pierwszym okresie życia skazanego...poleca84%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna

różnego typu programów, które mają na celu pomóc skazanym ponownie zaistnieć w społeczeństwie. Praca socjalna z osobami skazanymi, które przygotowywują się do opuszczenia Zakładów Karnych jestpoleca83%
Prawo

Pomoc postpenitencjarna w Polsce

. Opuszczającemu zakład karny trzeba pomóc , by nie wrócił do starego sposobu na życie. Bibliografia: Kodeks Karny Wykonawczy; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 22.04.2005r w/s Funduszu Pomocypoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

coraz szersze rozumienie, że opuszczającemu zakład karny trzeba pomóc , by nie wrócił do starego sposobu na życie. Jednym z najistotniejszych problemów więziennictwa jest zmniejszenie odsetka byłych