profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co nazywamy ruchem obiegowympoleca82%
Geografia

Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa

Ziemia jest trzecią wg oddalenia od słońca planetą układu słonecznego. Ruch jaki wykonuje wokół słońca nazywamy ruchem obiegowym Ziemi. Orbita ruchu obiegowego Ziemi ma kształt elipsy, dlatego Ziemia znajduje się raz bliżej, a raz dalej od Słońca....poleca84%
Geografia

Odwzorowania kartograficzne. Ruch obiegowy ziemi i jego następstwa. Wysokość górowania słońca nad horyzontem. Ruch obrotowy ziemi. Temperatura powietrza - ściąga

1. ODWZOROWANIA KARTOGRAFICZNE: 2. RUCH OBIEGOWY ZIEMI I JEGO NASTĘPSTWA 3. WYSOKOŚĆ GÓROWANIA SŁOŃCA NAD HORYZONTEM 4. RUCH OBROTOWY ZIEMI 5. TEMPERATURA POWIETRZApoleca83%
Geografia

Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa

Ruch obiegowy jest to ruch Ziemi wokół Słońca po drodze o kształcie elipsy. Słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy. Oś Ziemi jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 66 stopni 33" ipoleca84%
Geografia

Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa

Ruch obiegowy Ziemi i jego następstwa : 1 obieg Ziemi wokół Słońca po eliptycznej orbicie trwa w przybliżeniu 365 dni i 6h (stąd co 4 lata mamy rok przestępny). Najbliżej Słońca Ziemia znajdujepoleca85%
Geografia

Ruch obiegowy Ziemi

nierównomierne oświetlenie Ziemi w ciągu roku, a co za tym idzie, wydzielenie stref oświetlenia Ziemi . Następstwa ruchu obiegowego Ziemi - występowanie dni i nocy polarnych - występowaniepoleca80%
Geografia

Ruch obiegowy ziemi

Słońce widziane jest na tle różnych gwiazdozbiorów. Podsumowując, ruch obiegowy Ziemi wywołuje liczne następstwa , między innymi: - różne wysokości Słońca w południe na poszczególnych równoleżnikach