profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Co jest powodem konfliktu pokoleńpoleca85%
Język polski

Konflikt pokoleń - mit czy rzeczywistość.

Konflikt pokoleń to nie mit to rzeczywistość. Spowodowana różniącymi się poglądami rodziców i osób starszych oraz dzieci i młodzieży. Dzieje się tak za sprawą braku zrozumienia, zaufania dla dziecka. Skazanie go od razu na „wymarcie” bez opieki...poleca85%
Język polski

Konflikt pokoleń mit czy rzeczywistość.

Celem mojej wypowiedzi jest analiza pojęcia „ konflikt pokoleń ” oraz ukazanie czy istniał i czy nadal ma on miejsce we współczesnym świecie…zacznę od wytłumaczenia owego zagadnienia. Najprościejpoleca85%
Język polski

Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur, własnych doświadczeń i przemyśleń

sugerując, że działając jednomyślnie i grupowo przeciw wrogowi, można go zwyciężyć. Konflikt pokoleń jest zjawiskiem znanym człowiekowi praktycznie od początku jego istnienia. Towarzyszy mupoleca85%
Język polski

Czy konflikt pokoleń ma miejsce we współczesnym świecie ?

Często zastanawiamy się czy konflikt pokoleń ma miejsce we współczesnym świecie ? Otóż odpowiedź jest prosta: różnica ta zawsze była i będzie. Nie jest to mit , ale rzeczywistość . Najprościej mówiąc